Verschil pensioen fonds verzekering

Waarin verschillen pensioenfonds en pensioenverzekering van elkaar?

Eigenlijk had ik me er - gezien mijn leeftijd - allang in moeten verdiepen: mijn pensioen. Maar ja, een heel gedoe & vooral veel abracadabra hebben geleid tot een heleboel uitstel. Maar goed, het moet er nu maar eens van komen... te beginnen met de keuze voor een pensioenfonds of een pensioenverzekering. Kan iemand me duidelijke korte bewoordingen wat meer vertellen over de belangrijkste verschillen tussen deze twee?

Antwoorden: Verschil pensioen fonds verzekering

Avatar

Hoi,

ik hoop dat onderstaande je wat verder helpt:

"pensioenfonds
rechtspersoon die pensioenrechten alsmede soms recht op invaliditeitsuitkeringen en uitkeringen-bij-overlijden verleent aan aangewezen begunstigden...

Pensioenfonds
Een fonds waarin voor de veiligstelling van de pensioenaanspraken, die voortvloeien uit een pensioenregeling, gelden worden bijeengebracht.
Er zijn bedrijfstakpensioenfondsen..."

Bron:
- http://www.encyclo.nl/begrip/pensioenfonds

"Pensioenverzekering
Een verzekering die een werkgever afsluit met een pensioenfonds of pensioenverzekeraar om zijn werknemers te voorzien van een pensioenuitkering als aanvulling op de AOW-uitkering.
Pensioenverzekeringen vallen onder het regime van de Pensioen- en Spaarfondsenwet of de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf.
Bekende pensioenregelingen zijn de eindloo...

Pensioenverzekering
Vorm van levensverzekering volgens welke, tegen betaling van premie, in de toekomst recht ontstaat op van het leven van de verzekerde afhankelijke periodieke uitkeringen, al dan niet verband houdend met een bestaande of bestaand hebbende dienstbetrekking. Assurantietechnisch is een pensioenverzekering een verzekering van een uitgestelde levenslange...

Pensioenverzekering
Vorm van levensverzekering volgens welke, tegen betaling van premie, in de toekomst recht ontstaat op van het leven van de verzekerde afhankelijke periodieke uitkeringen, al dan niet verband houdend met een bestaande of bestaand hebbende dienstbetrekking. Assurantietechnisch is een pensioenverzekering een verzekering van een uitgestelde levenslange..."

Bron:
- http://www.encyclo.nl/begrip/pensioenverzekering

Gr. René
Rene1981 | 02-01-2010 21:17Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Verschil pensioen fonds verzekering