Wat voor soorten geld

Wat voor soorten geld?

Wat zijn alle soorten geld van de wereld
ik weet de euro maar wat nogmeer ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Antwoorden: Wat voor soorten geld

Avatar

Beste anoniem,

Geld is niets meer en niets minder dan een ruilmiddel. Met andere woorden: alles dat iemand anders bereid is om met jou te ruilen en jij bereid bent om te accepteren, is feitelijk ‘geld’. Zo accepteerden mensen heel vroeger koffiebonen, carobbonen, metalen als goud en zilver, kralen, etcetera allemaal als ‘geld’.

Bij de acceptatie van ruilmiddelen als ‘geld’ spelen echter twee praktische problemen:

1. Het eerste probleem is dat niet iedereen die wat van een ander wil hebben, op datzelfde moment iets heeft dat die ander daarvoor terug zou willen hebben. Stel bijvoorbeeld dat jij een brood wil kopen maar daar alleen een stuk kaas voor terug kan geven aan de bakker. Als de bakker al 10 kg kaas van andere broodverkopen in de koelkast heeft liggen... zal hij waarschijnlijk weigeren om jouw kaas ook nog te accepteren. Vervolgens zul jij dan eerst weer de straat op moeten, iemand moeten zien te vinden die jouw kaas wil ruilen voor iets anders dat de bakker vervolgens wel van je zal accepteren in ruil voor het door jou gewenste brood. Het kan en zal daardoor dus vaak een hoop tijd en energie kosten voor je eindelijk hebt wat je hebben wilt;
2. Het tweede probleem is dat als jij toevallig geen kaas maar alleen een schaap hebt om te ruilen, de verhouding tussen de praktische waarde en voedingswaarde van een brood en jouw schaap onvergelijkbaar is. De bakker zal er daarom geen probleem mee hebben om een schaap voor een brood te ruilen, maar jij zou wel goed gek zijn als je dat deed. En je kunt ook niet een klein stukje schaap afsnijden om voor het gewenste brood te ruilen, althans: niet als je je schaap voorlopig nog even in leven wilt houden. Het kan en zal dus ook om die reden vaak een hoop tijd en energie kosten voor je eindelijk hebt wat je hebben wilt voor een prijs die jij redelijk vindt. Immers, je zult in dit laatste voorbeeld eerst weer de straat op moeten om je schaap bijvoorbeeld tegen vier kippen te ruilen, en daarna moet je wachten tot je kippen eieren hebben gelegd opdat je vervolgens een aantal van die eieren kunt ruilen voor het door jou gewenste stuk brood.

Vandaar dat mensen op een gegeven moment een ruilmiddel hebben verzonnen dat algemeen als ruilmiddel wordt aanvaard: muntgeld zoals we dat nu nog steeds kennen.

Muntgeld begon ooit als een regionaal ruilmiddel waarbij iedere stad/gemeente een eigen munt had. Vervolgens werden, met het ontstaan van nationale landen, alle regionale munten verboden en kwamen er nationaal geldende munten. En nu, met de euro, is er ook een munt die over een groot gebied internationaal wordt erkend en gebruikt. De vraag is echter in hoeverre een dergelijke internationale munt, die gebruikt kan worden in verschillende landen, ieder met hun eigen onafhankelijke economische en financiële beleid, over de lange termijn houdbaar, werkbaar en betrouwbaar zal blijven.

Immers, een ruilmiddel wordt alleen gebruikt en geaccepteerd als de waarde ervan voor de gebruikers duidelijk is in te schatten. De waarde van een stuk kaas in ruil voor een stuk brood is duidelijk. De waarde van een koe is ook vrij duidelijk vast te stellen. Maar de waarde van een muntstuk van goud is al een stuk minder goed te bepalen. Goud heeft immers geen enkele praktische waarde en geen enkele voedingswaarde, maar enkel een decoratieve waarde. En de waarde van een munt of biljet als de euro of de dollar, wat feitelijk niets meer en niets minder is dan een ingewikkeld beprint stukje papier, is nog veel minder duidelijk bepaalbaar.

Samenvattend is het antwoord op je vraag dus dat er een onbeperkt aantal soorten geld bestaan. Maar de meest gebruikte soorten zijn muntgeld, papier geld en giraal geld (deze laatste vorm van geld duidt men vaker aan als pinnen en chippen).

Voor een overzicht van het aantal in gebruik zijnde nationale valuta, hun namen, en wat ze waard zijn ten opzichte van de euro, kun je kijken op: http://www.xe.com/ucc/

Mvg,

Holland Invest.

(Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande antwoord mag niet voor commerciële doeleinden worden geherproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Holland Invest. Toestemming kan o.a. verkregen worden via www.hollandinvest.com. Bij herproductie van bovenstaand antwoord voor niet-commerciële doeleinden dient u altijd deze ‘alle rechten voorbehouden’-tekst integraal en volledig op te nemen / af te drukken. Studieboeken, readers en dergelijke vallen onder commerciële doeleinden).

HollandInvest | 29-11-2012 11:55Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Wat voor soorten geld