Verstandig beleggen

Hoe beleg ik verstandig in aandelen?

Ik heb een aantal duizend euro tot mijn beschikking maar zou dit graag gaan inverteren in aandelen, maar wat is hier het verstandigste om te handelen?

Antwoorden: Verstandig beleggen

Avatar

Geachte heer Gerards,

In algemene zin zijn er slechts twee methoden om met een belegging in aandelen winst te maken:

a. de koers van het aandeel ligt hoger dan de onderliggende werkelijke waarde van het bedrijf, maar u gokt/denkt dat de koers van het aandeel nog wel eens verder zou kunnen stijgen; of,
b. de koers van het aandeel ligt lager dan de onderliggende werkelijke waarde van het bedrijf, en u bent van mening dat daar geen redenen voor zijn en dat de koers dus wel weer zal gaan stijgen.

De eerste methode wordt ook wel aangeduid als ‘the greater fool’-methode omdat u feitelijk knollen voor citroenen koopt en die vervolgens voor nog meer geld aan een nog grotere waaghals of domoor wilt doorverkopen.

De tweede methode wordt vaak aangeduid als ‘value investing’ en vergt erg veel tijd en eigen onderzoek. (Meer informatie hierover vindt u in het boek “De Basis van het Beleggen”, eerste druk, pp. 169 e.v. en pp. 284 e.v.).

Als beide bovenstaande methoden u niet aanspreken, dan vormt een goede tussenoplossing het voor de lange termijn beleggen van uw geld in een indexfonds. Zodoende verbindt u uw beleggingsresultaat niet aan het bestaan van een grotere waaghals of domoor, noch aan het vinden van koopjes op de beurs, maar aan de lange termijn economische ontwikkeling van de bedrijven in de index waarin u belegt. Een aantal voorbeelden van brede indexen waarin u kunt beleggen zijn: STOXX Euro TMI, STOXX 50, Dow Jones, S&P 500 en natuurlijk de Nederlandse AEX. Welke index of indexen u kiest kunt u het beste bespreken met uw beleggingsadviseur. Tevens kunt u met hem / haar bespreken of beleggen voor u verstandig is en op welk moment u besluit in te stappen. Bedenkt u zich echter goed: beleggen in onder andere aandelen brengt altijd kansen, maar ook risico's met zich mee. En zoals altijd geldt, ook voor de indexfondsen waar u eventueel in besluit te beleggen: de in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor meer informatie over beleggen in beleggingsfondsen, waaronder indexfondsen, zie het boek: “De Basis van het Beleggen”, eerste druk, pp. 202 e.v.

(Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande antwoord mag niet voor commerciële doeleinden worden geherproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Holland Invest. Toestemming kan o.a. verkregen worden via de homepage van Holland Invest. Bij herproductie van bovenstaand antwoord voor niet-commerciële doeleinden dient u altijd deze ‘alle rechten voorbehouden’-tekst integraal en volledig op te nemen / af te drukken. Studieboeken, readers en dergelijke vallen onder commerciële doeleinden).

HollandInvest | 26-11-2012 15:34Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Verstandig beleggen