Intrinsieke waarde aandeel

Wat wordt bedoeld met de intrinsieke waarde van een aandeel?

In de krant las ik een artikel over beleggen in tijden van financiŽle crisis. Daarin stond o.a. dat de intrinsieke waarde van aandelen gedaald was. Wat wordt daarmee bedoeld; is dat soms iets anders dan de marktwaarde?

Antwoorden: Intrinsieke waarde aandeel

Avatar

Beste Zsuzsa,

Met de intrinsieke waarde van een aandeel bedoelt men de werkelijke (of ook wel: onderliggende) waarde van dat aandeel. Aangezien een aandeel, vereenvoudigd samengevat, recht geeft op een klein deel van de eigendom van de desbetreffende onderneming, betreft de intrinsieke (of ook wel: onderliggende) waarde van dat aandeel dus de koop/verkoopwaarde van het desbetreffende bedrijf, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Een voorbeeld kan dit misschien meer verduidelijken: stel u koopt samen met uw buurman een auto. De auto heeft een koop/verkoopwaarde van Ä 20.000,- en u heeft beiden een 50% aandeel in die auto. De intrinsieke oftewel onderliggende waarde van uw aandeel in die auto is dan dus de koop/verkoopwaarde van de auto gedeeld door het aantal aandeelhouders, oftewel Ä 20.000,- gedeeld door twee is Ä 10.000,- per aandeel.

De enige twee verschillen tussen dit voorbeeld en de aandelen in een beursgenoteerd bedrijf zijn dat:

1. de aandelen in een beursgenoteerd bedrijf altijd vrijelijk overdraagbaar zijn; en,
2. de werkelijke waarde van een bedrijf (en daarmee de intrinsieke waarde van een aandeel) nog veel moelijker goed is in te schatten dan de koop/verkoopwaarde van een auto. Het vaststellen van de koop/verkoopwaarde van een bedrijf begint echter met het lezen van de balans van de desbetreffende onderneming: wat heeft het bedrijf aan bezittingen en wat staat daar aan schulden tegenover.

Omdat het vaststellen van de intrinsieke waarde zo lastig is, kopen veel deelnemers op de aandelenbeurs gewoon maar een aandeel in de hoop dat de prijs nog wel wat verder omhoog zal gaan, zonder zich daarbij verder te bekommeren om de onderliggende c.q. intrinsieke waarde van dat aandeel. Dit gaat door de manier waarop de beurzen werken vaak lang goed, totdat het weer een keer niet goed gaat. En dan worden met name diegenen die zich nooit bekommerden over de onderliggende c.q. intrinsieke waarde vaak het hardst geraakt.

Voor meer informatie over het bepalen van de intrinsieke waarde van onder andere aandelen, obligaties en vastgoed, zie het boek: ďDe Basis van het BeleggenĒ, m.n. pp. 275 e.v.

(Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande antwoord mag niet voor commerciŽle doeleinden worden geherproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Holland Invest. Toestemming kan o.a. verkregen worden via www.hollandinvest.com. Bij herproductie van bovenstaand antwoord voor niet-commerciŽle doeleinden dient u altijd deze Ďalle rechten voorbehoudení-tekst integraal en volledig op te nemen / af te drukken. Studieboeken, readers en dergelijke vallen onder commerciŽle doeleinden).

HollandInvest | 26-11-2012 16:05 0.0

Avatar

De intrinsieke waarde van een aandeel wordt berekend door de bezittingen van de onderneming op te tellen, daar de eventuele schulden van af te halen en het saldo te delen door het aantal aandelen. Dit zegt verder niets over de prestaties en hoe het bedrijf gaat scoren op de markt.

Handig om ook te weten:
Hoger dan de beurskoers dan is het een overperformer, dus koopwaardig. Lager dan de beurskoers dan is het underperformer dus niet koopwaardig. Gelijk aan beurskoers dan is het niet niet koopwaardig maar dan kan de belegger de aandelen wel in zijn portefeuille houden, mochten deze aandelen al in bezit zijn. (Of verkopen, als uit andere berichten blijkt dat de aandelen in waarde gaan dalen doordat het slecht gaat met een bedrijf.)

Waar het feitelijk op neerkomt, is dat bedrijven meer schulden hebben en/of minder bezittingen.
Maresa | 24-09-2009 10:14Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Intrinsieke waarde aandeel