Wie bepaalt de koers van een bedrijf

Wie bepaalt de koers van een bedrijf en haar aandelen?

Ik wil wel eens wat meer weten over ondernemen. Er komen regelmatig nieuwe bedrijven op de beurs. Wie bepaalt dan de beginkoers van zo'n aandeel? En wie houdt hem vervolgens bij? Zijn daar regels voor?

Antwoorden: Wie bepaalt de koers van een bedrijf

Avatar

Geachte heer Heijns, beste Bas,

De koers van een aandeel wordt bepaald door vraag en aanbod.

Als u een aandeel koopt gaat u naar uw bank of broker en u vertelt hem of haar welk aandeel u wilt kopen en of u dat wilt doen voor een prijs X of ‘tegen iedere prijs’. Uw bank of broker geeft die opdracht vervolgens via de computer door aan de beurs en daar kan iedereen uw koopaanbod en de bijbehorende prijs zien. Als er al een matchend verkoopaanbod in de computer staat (iemand die aan zijn of haar broker heeft doorgegeven eenzelfde aandeel te verkopen tegen dezelfde prijs X, tegen een prijs die lager ligt dan X of ‘tegen iedere prijs’) dan vindt de kooptransactie meteen plaats. Ligt er nog niet zo’n bij uw koopaanbod aansluitend verkoopaanbod, dan moet u hopen dat iemand uw koopaanbod voorbij ziet komen en daardoor verleidt wordt zijn aandelen aan u aan te bieden. Als u heeft aangegeven ‘tegen iedere prijs’ te willen kopen, dan zult u uiteraard niet lang hoeven wachten. In alle overige gevallen zult u, indien het wachten op een verkoper u te lang duurt, uw opgegeven prijslimiet moeten verhogen.

N.B. ik denk en hoop dat met het bovenstaande antwoord uw vraag is beantwoord. Voor de goede orde voeg ik er echter nog aan toe dat de beurskoers van (de aandelen van) een bedrijf meestal NIET gelijk is aan de waarde van dat bedrijf zelf. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een beurskoers over het algemeen genomen slechts voor zo’n 60% op financiële en economische feiten is gebaseerd en voor de rest wordt bepaald door emoties als angst, hebzucht, twijfel, etcetera. Met andere woorden, door emoties is de beurskoers van een aandeel vaak hoger of lager dan de waarde van dat bedrijf zelf. De waarde van het bedrijf (in tegenstelling dat de beurskoers van de aandelen ervan) wordt kort gezegd bepaald door een optelsom van de bezittingen, schulden en financiële vooruitzichten van het bedrijf en dus NIET door vraag en aanbod. Deze waarde van het bedrijf (in tegenstelling tot de beurskoers van het aandeel van dat bedrijf) noemt men daarom ook wel de werkelijke, onderliggende of intrinsieke waarde van het aandeel van dat bedrijf).

Voor meer informatie over de beurskoersvorming van onder andere obligaties en aandelen en de daarbij meespelende emoties, zie het boek: “De Basis van het Beleggen”, pp. 24 e.v. en pp. 251 e.v. Voor meer informatie over de intrinsieke waarde en het bepalen daarvan voor onder andere aandelen, obligaties en vastgoed, zie eveneens het boek: “De Basis van het Beleggen”, m.n. pp. 275 e.v. Zie over de intrinsieke waarde tevens hier op kwero.nl de reactie(s) op de vraag “Wat wordt bedoeld met de intrinsieke waarde van aandelen?”.

(Alle rechten voorbehouden. Bovenstaande antwoord mag niet voor commerciële doeleinden worden geherproduceerd zonder voorafgaande toestemming van Holland Invest. Toestemming kan o.a. verkregen worden via www.hollandinvest.com. Bij herproductie van bovenstaand antwoord voor niet-commerciële doeleinden dient u altijd deze ‘alle rechten voorbehouden’-tekst integraal en volledig op te nemen / af te drukken. Studieboeken, readers en dergelijke vallen onder commerciële doeleinden).
HollandInvest | 27-11-2012 17:01 0.0Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Wie bepaalt de koers van een bedrijf