Kosten van een beleggingsfonds

Hoe hoog zijn de kosten bij deelname aan een beleggingsfonds?

Ik overweeg deel te nemen in een beleggingsfonds. Met welke kosten moet ik dan rekening houden?

Antwoorden: Kosten van een beleggingsfonds

Avatar

De kosten van een beleggingsfonds kun je opsplitsen in:
1. kosten bij aan- en verkoop; deze zijn eenmalig en variŽren van fonds tot fonds. Ze kunnen oplopen tot enkele procenten per transactie. Direct aankopen op de beurs is vaak duurder dan giraal aankopen (via een rekening bij de uitgevende instelling). De kosten zijn bovendien afhankelijk van de beurs waar het fonds is genoteerd. Luxemburgse fondsen zijn vaak duurder dan in Amsterdam genoteerde fondsen.
2. kosten van de zogenaamde bied- en laat spread. De koers van een fonds wordt bepaald door de intrinsieke waarde (waarde van de onderliggende beleggingen gedeeld door het aantal uitgegeven participaties). Bij aankoop betaal je meestal iets meer dan deze intrinsieke waarde, bij verkoop ontvang je iets minder. Oftewel als je vlak na elkaar een aankoop en een verkoop doet in hetzelfde fonds, verlies je wat geld door deze bied- en laat spread. Bij sommige fondsen kan deze spread enkele procenten bedragen.
3. de beheerkosten. De fondsmanager ontvangt geld voor het managen van het fonds; dit geld wordt periodiek aan het fondsvermogen onttrokken. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat meer beheerkosten in rekening worden gebracht naarmate het risico van het fonds groter is. Zo zijn aandelenfondsen b.v. duurder dan obligatiefondsen. De beheerkosten van een obligatiefonds bedragen +/- 0.5% per jaar, van een aandelenfonds +/- 1% per jaar. Voor meer risicovolle beleggingsfondsen kan de beheerfee oplopen tot enkele procenten.
4. overige kosten. Dit zijn b.v. kosten voor het maken van een jaarverslag of foldermateriaal, accountantskosten enz. De overige kosten bedragen enkele tienden van procenten per jaar.

Bij het aankopen van een beleggingsfonds is het dus raadzaam te kijken naar deze kosten. De meeste fondsbeheerders maken tegenwoordig een zogenaamde total expense ratio bekend. Dit is een percentage dat jaarlijks ten laste komt van het fondsvermogen. Door deze expense ratio te vergelijken tussen meerdere aanbieders weet je wie het goedkoopste fonds aanbiedt. De expense ratio is een percentage exclusief de eenmalige aan- of verkoopkosten.
Klaas | 06-04-2007 21:21

Avatar

Voor zover ik weet is beleggen in Postbank fondsen voor mij als postbank klant gratis bij de postbank.
Eaglegamer | 04-06-2007 14:02Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Kosten van een beleggingsfonds