Successierechten overlijden partner

Moet je ook successierechten betalen na het overlijden van je wettelijke partner?

Ik hoorde van een mevrouw die onlangs haar man had verloren, dat ze een heleboel geld moest afdragen aan de belastingdienst. Successierechten volgens haar, omdat ze erfgenaam is van haar overleden man.
Is dit normaal? Het klinkt mij zo vreemd in de oren, vooral omdat ze in gemeenschap van goederen waren getrouwd en alles dus van hen samen is.

Antwoorden: Successierechten overlijden partner

Avatar

Bij het betalen van successierechten van een overleden echtgeno(o)t(e) is het vrijgestelde bedrag 532.570,00 vele malen hoger dan voor de andere erfgenamen.

Dus ja, ook de overgebleven partner moet betalen, maar over het algemeen komt het bedrag van de erfenis niet boven het vrijgestelde bedrag.
Amicita | 31-05-2010 11:23Email adres (optioneel):

Uw adres zal UITSLUITEND worden gebruikt om u op de hoogte te houden van nieuwe reacties op deze Kwero. U ontvangt GEEN reclame of nieuwsbrief.

Gerelateerd aan Successierechten overlijden partner